Uvjeti prodaje i plaćanja

Uz GOTOVINSKO te dolje navedene uvjete kartičnog plaćanja i financiranja putem potrošačkog kredita, bezgotovinsko plaćanje putem interneta, svi kupci koji posjeduju REVOLVING karticu te im je od strane kartičara odobrena obročna otplata putem iste u mogućnosti su vršiti plaćanje opreme i robe.

Roba se isporučuje / vrši ugradnja po primitku sredstava na transakcijski račun tvrtke, osim ako drugačije nije regulirano međusobnim ugovorom s kupcem / distributerom.

Za robu / opremu koja se naručuje direktno iz tvornice / proizvodnje vrijedi pravilo da se ista plaća unaprijed u cijelom iznosu, te se rok isporuke potvrđuje po primitku uplate sredstava na transakcijski račun tvrtke.

Svako kašnjenje pri plaćanju u dogovorenom terminu / valuti plaćanja ima za posljedicu pomak termina isporuke / ugradnje ili za slučaj isporučene / ugrađene opreme obračun zakonskih zateznih kamata.

mastercard
MasterCard

– Jednokratno
– Zagrebačka banka do 12 rata bez kamata ( minimalan iznos kupnje na rate je 500,00kn)

maestro
Maestro – Sve banke

Erste card club
Maestro – Erste banke
Maestro Plus – Erste banke do 12 rata

diners
Diners – Jednokratno
Diners – Do 12 rata bez kamata
Diners – Potrošački kredit 13 do 60 rata, kamata 9,90% + 1,50% manipulativni troškovi – u poslovnici

visa-logo
Visa – Sve banke

Visa – do 12 rata

american-express1
American Express
– do 12 rata beskamatno

Jezik

Jezik komunikacije na vrucehladno.hr je hrvatski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Tuta Blu d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka Tuta Blu d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Tuta Blu d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na www.vrucehladno.hr web trgovini je opisan ovdje:

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na vrucehladno.hr web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Tuta Blu d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Tuta Blu d.o.o. nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s vrucehladno.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Tuta Blu d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

OBRASCI ZA PREUZIMANJE

Obrazac raskida ugovora doc.

Obrazac raskida ugovora pdf.

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora o prodaji doc.

Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora o prodaji pdf

Obavijest o pisanom prigovoru doc.

Obavijest o pisanom prigovoru pdf.

Prigovor potrošača doc.

Prigovor potrošača pdf.

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Tuta Blu d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Tuta Blu d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Tuta Blu d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Tuta Blu d.o.o. na info broj ili mail adresu info@tutablu.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Tuta Blu.o.o..

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Slijedom toga Tuta Blu d.o.o. preporuča svojim kupcima:

-dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici vrucehladno.hr prilikom izbora proizvoda,

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Tuta Blu d.o.o.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno,) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Proizvod nije korišten Proizvod korišten
Peći i kamini/termokamini 100% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Klima uređaji/Split sustavi 100% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Mobilne klime 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Oprema i dodaci/Dimovodni pribor 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa

Tuta Blu d.o.o. obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Tuta Blu d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Ako kupac nepropisnom montažom ili rukovanjem proizvodom unutar 14 dana od dana primitka poništi jamstvo kupljenog proizvoda (za proizvode za koje proizvođač daje jamstvo), Tuta Blu d.o.o. neće prihvatiti kupčevu izjavu o jednostranom raskidu ugovora. Kupac će u ovom slučaju ostvariti pravo na povrat novca ili zamjena proizvoda samo ako to odobri ovlašteni servis. U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), tuta Blu d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Tuta Blu d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Tuta Blu d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Dostava

Narudžba kupca se obrađuje unutar 24 sata, za što kupac dobiva povratnu informaciju putem web trgovine vrucehladno.hr, te se ista proslijeđuje na dostavu kurirskoj službi ili direktnom dostavom od strane prodavatelja Tuta Blu d.o.o. ( ovisno o vrsti robe).

Roba koja se nalazi na skladištu prodavatelja Tuta Blu d.o.o. dostavlja se unutar 48 sati od zaprimanja i obrade narudžbe, a iznimno u slučaju nedostupnosti na skladištu o istom obavještava se kupac te se predlaže alternativni dostupan proizvod istih karakteristika.

Garancija, reklamacija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Tuta Blu d.o.o. smatra da je kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje ( usluga ugradnje i redovnog održavanja).

Jamstvo na proizvod kao i uvjeti jamstva jasno su iskazani na jamstvenom listu koji je sastavni dio dokumentacije koja se nalazi uz svaki proizvod.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/7791 210 ili putem e-maila: info@tutablu.hr

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica
putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay
platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala
Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i
upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema
FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja
propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši
sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša
banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se
koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova
privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za
obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem
sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o
informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih
podataka.